Марко Цекић, вероучитељ

Марко Цекић, вероучитељ

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – I 123, II 1234, III 1234, IV 1234, V 12, V 34, VI 12, VI 3, VI 4, VII 1, VII 23, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 123

Пријем родитеља – уторак, 4. час

Фонд часова – 15

Занимање – теолог

Стечена стручна спрема

Стручна спрема при заснивању радног односа – теолог

Радно време по решењу – 75%


Биљана Стаменковић, вероучитељица

Биљана Стаменковић, вероучитељица

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – I 4, II 5, III 5, IV 5, V 5, VI 56, VII 5, VIII 5

Пријем родитеља – четвртак, 5. час са млађим разредима и среда 5. час са старијим разредима

Фонд часова – 8

Занимање – теолог

Стечена стручна спрема

Стручна спрема при заснивању радног односа – теолог

Радно време по решењу – 40%