Марина Радисављевић, наставница технике и технологије

Марина Радисављевић, наставница технике и технологије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 1, V 2, VII 1/1, VII 2/1, VII 3/1, VII 4, VIII 1/1, VIII 2/1, VIII 3/1, VIII 4

Пријем родитеља – уторак, 6. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Милан Протић, наставник технике и технологије

Милан Протић, наставник технике и тенологије

Одељењски старешина – VII 6

Предаје одељењима – V 5, VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VI 5, VII 5, VII 6, VIII 5/1, VIII 5/2

Пријем родитеља у матичној школи – четвртак, 3. час

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – среда, 3. час

Фонд часова – 20

Занимање – Машински инжењер

Стечена стручна спрема – Машински факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Мирјана Стевановић, наставница технике и технологије

Мирјана Стевановић, наставница технике и технологије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 3

Пријем родитеља – /

Фонд часова – 2

Занимање – Машински инжењер

Стечена стручна спрема – Машински факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 10%


Слободан Јовановић, наставник технике и технологије

This image has an empty alt attribute; its file name is man.jpg
Слободан Јовановић, наставник технике и тенологије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 4, VII 1/2, VII 2/2, VII 3/2, VIII 1/2, VIII 2/2, VIII 3/2

Пријем родитеља – уторак, 6. час

Фонд часова – 14

Занимање – Машински инжењер

Стечена стручна спрема – Машински факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 70%