Снежана Савић, наставница српског језика

Снежана Савић, наставница српског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 1, V 3, VIII 1, VIII 2

Пријем родитеља – понедељак, 2. час

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филолошки факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Надежда Поповић, наставница српског језика

Надежда Поповић, наставница српског језика

Одељењски старешина – VI 2

Предаје одељењима – VI 1, VI 2, VI 3, VI 4

Пријем родитеља – петак, 3. час

Фонд часова – 16

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Моника Мировић, наставница српског језика

Моника Мировић, наставница српског језика

Одељењски старешина – V 4

Предаје одељењима – V 2, V 4, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – понедељак, 5. час

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Ивана Илић, наставница српског језика

Ивана Илић, наставница српског језика

Одељењски старешина – VII 3

Предаје одељењима – VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VII 5

Пријем родитеља – понедељак, 3. час

Фонд часова – 16

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Миљана Глигоријевић, наставница српског језика

Миљана Глигоријевић, наставница српског језика

Одељењски старешина – VIII 5

Предаје одељењима – V 5, VI 5, VI 6, VIII 5

Пријем родитеља – понедељак, 4. час

Фонд часова – 17

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 94%