Биљана Јовановић, наставница немачког језика

Биљана Јовановић, наставница немачког језика

Одељењски старешина – VI 2

Предаје одељењима – V 2, VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VII 1, VII 2, VII 3, VII 4

Пријем родитеља – петак, 2. час

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филолошки факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Споменка Младеновић, наставница немачког језика

Споменка Младеновић, наставница немачког језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 5, VI 5, VII 5, VII 6, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4, VIII 5

Пријем родитеља у матичној школи – понедељак 3. час

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – петак 3. час

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филолошски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Ана Милинковић, наставница немачког језика

Ана Милинковић, наставница немачког језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 1, V 3, V 4

Пријем родитеља – петак, 3. час

Фонд часова – 6

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филолошки факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 33%