Душица Манојловић, наставница музичке културе

Душица Манојловић, наставница музичке културе

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4, VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – уторак, 5. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник у основном образовању

Стечена стручна спрема – Више педагошке школе

Стручна спрема при заснивању радног односа – Више образовање

Радно време по решењу – 100%


Ирена Станојевић, наставница музичке културе

Ирена Станојевић, наставница музичке културе

Одељењски старешина – /

Предаје музику културу одељењима – V 5, VI 5, VI 6, VII 5, VIII 5

Предаје хор и оркестар групи – VII 5/VIII 5

Пријем родитеља – среда, 5. час

Фонд часова – 7

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Уметничка струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 30%+5%