Марина Стојановић, наставница математике

Марина Стојановић, наставница математике

Одељењски старешина – VI 1

Предаје одељењима – V 5, VI 1, VI 2

Пријем родитеља – понедељак, 3. час

Фонд часова – 12

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 55%


Марина Стојић, наставница математике

Mарина Стојић, наставница математике

Одељењски старешина – VIII 2

Предаје одељењима – VI 4, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – уторак, 3. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Татјана Радисављевић, наставница математике

Татјана Радисављевић, наставница математике

Одељењски старешина – VI 3

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4, VI 3

Пријем родитеља – среда, 4. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Mирјана Митић, наставница математике

Мирјана Митић, наставница математике

Одељењски старешина – VII 2

Предаје одељењима – VII 1, VII 2, VII 3, VII 4

Пријем родитеља – понедељак, 2. час

Фонд часова – 16

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 85%


Јелена Коцић, наставница математике

Јелена Коцић, наставница математике

Одељењски старешина – VII 5

Предаје одељењима – VI 5, VI 6, VII 5, VIII 5

Пријем родитеља – понедељак, 5. час

Фонд часова -16

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%