Марина Стојановић, наставница математике

Марина Стојановић, наставница математике

Одељењски старешина – VII 1

Предаје одељењима – VI 2, VII 1, VII 2

Пријем родитеља – понедељак, 2. час

Фонд часова – 8

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 77,78%


Марина Стојић, наставница математике

Mарина Стојић, наставница математике

Одељењски старешина – V 1

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4, VII 4

Пријем родитеља – среда, 4. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Татјана Радисављевић, наставница математике

Татјана Радисављевић, наставница математике

Одељењски старешина – VII 3

Предаје одељењима – VI 1, VI 3, VI 4, VII 3

Пријем родитеља – понедељак, 2. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Mирјана Митић, наставница математике

Мирјана Митић, наставница математике

Одељењски старешина – VIII 2

Предаје одељењима – VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – четвртак, 3. час

Фонд часова – 16

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 85%


Јелена Коцић, наставница математике

Јелена Коцић, наставница математике

Одељењски старешина – VIII 5

Предаје одељењима – V 5, VI 5, VII 5, VII 6, VIII 5

Пријем родитеља – уторак, 4. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%