Aлександар Милошевић, наставник информатике и рачунарства

Александар Милошевић, наставник информатике и рачунарства

Одељењски старешина – VIII 3

Предаје одељењима – VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VI 5, VI 6, VII 1/1, VII 1/2, VII 2/1, VII 3/1, VII 3/2, VII 5/1, VII 5/2, VIII 1/1, VIII 1/2, VIII 2/1, VIII 2/2, VIII 3/1, VIII 3/2, VIII 5

Пријем родитеља – уторак, 5. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Мирјана Митић, наставница информатике и рачунарства

Мирјана Митић, наставница информатике и рачунарства

Одељењски старешина – VII 2

Предаје одељењима – VII 2/2, VII 4, VIII 4

Пријем родитеља – понедељак, 2. час

Фонд часова – 3

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 15%


Mарија Стојилковић, наставница информатике и рачунарства

Mарија Стојилковић, наставница информатике и рачунарства

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4, V 5

Пријем родитеља – понедељак, 1. час

Фонд часова – 5

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 25%