Aлександра Арсић, наставница грађанског васпитања

Aлександра Арсић, наставница грађанског васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 13, V 24, VI 12, VI 34, VII 123

Пријем родитеља – уторак, 4. час

Фонд часова – 5

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 28%


Весна Ристић, наставница грађанског васпитања

Весна Ристић, наставница грађанског васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VII 4, VIII 4

Пријем родитеља – /

Фонд часова – 2

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 10%


Миљана Глигоријевић, наставница грађанског васпитања

Миљана Глигоријевић, наставница грађанског васпитања

Одељењски старешина – VIII 5

Предаје одељењима – V 5, VII 5

Пријем родитеља – понедељак, 4. час

Фонд часова – 2

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 6%


Тамара Милосављевић, наставница грађанског васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 56

Пријем родитеља – /

Фонд часова – 1

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 6%