Снежана Здравковић, наставница физике

Снежана Здравковић, наставница физике

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VIII 1, VIII 4

Пријем родитеља – понедељак, 2. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Александар Митровић, наставник физике

Александар Митровић, наставник физике

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 5, VI 6, VII 5, VIII 5

Пријем родитеља – петак, 3. час

Фонд часова – 8

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 40%


Димитрије Тасић, наставник физике

Димитрије Тасић, наставник физике

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VIII 2, VIII 3

Пријем родитеља – среда, 7. час

Фонд часова – 4

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 20%