Дијана Јовановић, учитељица

Дијана Јовановић, учитељица

Одељењски старешина – IV 1

Пријем родитеља – понедељак, 3. час ( 9:55 – 10:40 / 15:55 – 16:40 )

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Валентина Златковић, учитељица

Валентина Златковић, учитељица

Одељењски старешина – IV 2

Пријем родитеља – уторак, 5. час ( 11:35 – 12:20 / 17:35 – 18:20 )

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Марија Митић, учитељица

Марија Митић, учитељица

Одељењски старешина – IV 3

Пријем родитеља – уторак, 4. час ( 10:45 – 11:30 / 16:45 – 17:30 )

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Наташа Гавриловић, учитељица

Наташа Гавриловић, учитељица

Одељењски старешина – IV 4

Пријем родитеља – понедељак, 5. час ( 11:35 – 12:20 / 17:35 – 18:20)

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Гордана Цветковић, учитељица

Гордана Цветковић, учитељица

Одељењски старешина – IV 5

Пријем родитеља – петак, 2. час (8:50 – 9:35 / 14:50 – 15:35)

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%