Дијана Јовановић, учитељица

Дијана Јовановић, учитељица

Одељењски старешина – III 1

Пријем родитеља – понедељак, 1. час ( 8:00 – 8:45 / 14:00 – 14:45 )

Фонд часова – 20

Датум рођења

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи

Радни стаж – 22 година

Радно време по решењу – 100%


Валентина Златковић, учитељица

Валентина Златковић, учитељица

Одељењски старешина – III 2

Пријем родитеља – петак, 2. час ( 8:50 – 8:35 / 14:50 – 14:35 )

Фонд часова – 20

Датум рођења – 27.08.1969.

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 11.10.1999.

Радни стаж – 20 година

Радно време по решењу – 100%


Тамара Стојановић, учитељица

Тамара Стојановић, учитељица

Одељењски старешина – III 3

Пријем родитеља – уторак, 2. час ( 8:50 – 8:35 / 14:50 – 14:35 )

Фонд часова – 20

Датум рођења – 06.07.1983.

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 05.09.2008.

Радни стаж  – 11 година

Радно време по решењу – 100%


Наташа Гавриловић, учитељица

Наташа Гавриловић, учитељица

Одељењски старешина – III 4

Пријем родитеља – среда, 1. час ( 8:00 – 8:45 / 14:00 – 14:45)

Фонд часова – 20

Датум рођења – 11.07.1972.

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 01.02.1996.

Радни стаж  – 23 године

Радно време по решењу – 100%


Гордана Цветковић, учитељица

Гордана Цветковић, учитељица

Одељењски старешина – III 5

Пријем родитељапонедељак, 4. час (10:45 – 11:30 / 16:45 – 17:30)

Фонд часова – 20

Датум рођења – 10.02.1963.

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 31.03.1998.

Радни стаж  – 31 година

Радно време по решењу – 100%