Дејан Ристић, учитељ

Дејан Ристић, учитељ

Одељењски старешина – I 1

Пријем родитеља – петак, 4. час (10:45 – 11:30 / 16:45 – 17:30)

Фонд часова – 20

Датум рођења

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи

Радни стаж  – 21 година

Радно време по решењу – 100%


Татјана Стефановић, учитељица

Татјана Стефановић, учитељица

Одељењски старешина – I 2

Пријем родитеља – петак, 3. час ( 9:55 – 10:40 / 15:55 – 16:40)

Фонд часова – 20

Датум рођења

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи

Радни стаж  – 20 година

Радно време по решењу – 100%


Сузана Миљковић, учитељица

Сузана Миљковић, учитељица

Одељењски старешина – I 3

Пријем родитеља – уторак, 3. час ( 9:55 – 10:40 / 15:55 – 16:40 )

Фонд часова – 20

Датум рођења – 10.02.1963.

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 10.10.1990.

Радни стаж  – 29 година

Радно време по решењу – 100%


Гордана Јовановић, учитељица

Гордана Јовановић, учитељица

Одељењски старешина – I 4

Пријем родитеља – петак, 1. час ( 8:00 – 8:45 / 14:00 – 14:45 )

Фонд часова – 20

Датум рођења – 23.06.1978.

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 20.02.2010.

Радни стаж  – 10 година

Радно време по решењу – 100%


Весна Стојковић, учитељица

Весна Стојковић, учитељица

Одељењски старешина – I 5

Пријем родитеља – среда, 3. час ( 9:55 – 10:40 / 15:55 – 16:40 )

Фонд часова – 20

Датум рођења – 10.02.1963.

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 31.03.1998.

Радни стаж  – 27 година

Радно време по решењу – 100%