Дејан Ристић, учитељ

Дејан Ристић, учитељ

Одељењски старешина – II 1

Пријем родитеља – среда, 3. час (9:55 – 10:40 / 15:55 – 16:40)

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Татјана Стефановић, учитељица

Татјана Стефановић, учитељица

Одељењски старешина – II 2

Пријем родитеља – среда, 5. час ( 11:35 – 12:20 / 17:35 – 18:20)

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Сузана Миљковић, учитељица

Сузана Миљковић, учитељица

Одељењски старешина – II 3

Пријем родитеља – понедељак, 4. час ( 10:45 – 11:30 / 16:45 – 17:30 )

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Гордана Јовановић, учитељица

Гордана Јовановић, учитељица

Одељењски старешина – II 4

Пријем родитеља – пoнедељак, 2. час ( 8:50 – 9:35 / 14:50 – 15:35 )

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Весна Стојковић, учитељица

Весна Стојковић, учитељица

Одељењски старешина – II 5

Пријем родитеља – уторак, 2. час ( 8:50 – 9:35 / 14:50 – 15:35 )

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%