Дејан Ристић, учитељ

Дејан Ристић, учитељ

Одељењски старешина – IV 1

Пријем родитеља – пeтак, 1. час

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Татјана Стефановић, учитељица

Татјана Стефановић, учитељица

Одељењски старешина – IV 2

Пријем родитеља – среда, 3. час

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Сузана Миљковић, учитељица

Сузана Миљковић, учитељица

Одељењски старешина – IV 3

Пријем родитеља – петак, 3. час

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Гордана Јовановић, учитељица

Гордана Јовановић, учитељица

Одељењски старешина – IV 4

Пријем родитеља – петак, 4. час

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Весна Стојковић, учитељица

Весна Стојковић, учитељица

Одељењски старешина – IV 5

Пријем родитеља – петак, 1. час

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%