Невена Станишић, учитељица

Невена Станишић, учитељица

Одељењски старешина – II 1

Пријем родитеља – понедељак, 5. час (11:35 – 12:20 / 17:35 – 18:20)

Фонд часова – 20

Датум рођења – 15.03.1969.

Занимање – Наставник разредне наставе

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Више образовање

Датум запослења у школи – 01.12.1999.

Радни стаж  – 25 година

Радно време по решењу – 100%


Љиљана Стојковић, учитељица

Љиљана Стојковић, учитељица

Одељењски старешина – II 2

Пријем родитеља – понедељак, 2. час ( 8:50 – 9:35 / 14:50 – 15:35 )

Фонд часова – 20

Датум рођења – 15.07.1964.

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 01.09.1989.

Радни стаж  – 30 година

Радно време по решењу – 100%


Иван Стефановић, учитељ

Иван Стeфановић, учитељ

Одељењски старешина – II 3

Пријем родитељапонедељак, 4. час (10:45 – 11:30 / 16:45 – 17:30)

Фонд часова – 20

Датум рођења – 23.06.1978.

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  – 10 година

Радно време по решењу – 100%


Снежана Ђорђевић, учитељица

Снежана Ђорђевић, учитељица

Одељењски старешина – II 4

Пријем родитеља – понедељак, 3. час ( 9:55 – 10:40 / 15:55 – 16:40)

Фонд часова – 20

Датум рођења – 19.03.1960.

Занимање – Наставник разредне наставе

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Више образовање

Датум запослења у школи – 17.04.1989.

Радни стаж  – 30 година

Радно време по решењу – 100%


Ивана Стојичић, учитељица

Ивана Стојичић, учитељица

Одељењски старешина – II 5

Пријем родитеља – среда, 4. час (10:45 – 11:30 / 16:45 – 17:30)

Фонд часова – 20

Датум рођења – 18.02.1974.

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 01.09.1997.

Радни стаж  – 21 година

Радно време по решењу – 100%