Невена Станишић, учитељица

Невена Станишић, учитељица

Одељењски старешина – III 1

Пријем родитеља – понедељак, 2. час (8:50 – 9:35 / 14:50 – 15:35)

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник разредне наставе

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Више образовање

Радно време по решењу – 100%


Љиљана Стојковић, учитељица

Љиљана Стојковић, учитељица

Одељењски старешина – III 2

Пријем родитеља – среда, 1. час ( 8:00 – 8:45 / 14:00 – 14:45 )

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовањеД

Радно време по решењу – 100%


Иван Стефановић, учитељ

Иван Стeфановић, учитељ

Одељењски старешина – III 3

Пријем родитеља – понедељак, 3. час (9:55 – 10:40 / 15:55 – 16:40)

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Снежана Ђорђевић, учитељица

Снежана Ђорђевић, учитељица

Одељењски старешина – III 4

Пријем родитеља – среда, 4. час ( 10:45 – 11:30 / 16:45 – 17:30)

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник разредне наставе

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Више образовање

Радно време по решењу – 100%


Ивана Стојичић, учитељица

Ивана Стојичић, учитељица

Одељењски старешина – III 5

Пријем родитеља – среда, 2. час (8:50 – 9:35 / 14:50 – 15:35)

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%