Гордана Ђорђевић, учитељица

Гордана Ђорђевић, учитељица

Одељењски старешина – IV 1

Пријем родитеља – среда, 2. час (8:50 – 9:35 / 14:50 – 15:35)

Фонд часова – 20

Датум рођења – 25.06.1958.

Занимање – Наставник у основном образовању

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Више образовање

Датум запослења у школи – 18.04.1983.

Радни стаж  – 36 година

Радно време по решењу – 100%


Мирослава Цветановић, учитељица

Мирослава Цветановић, учитељица

Одељењски старешина – IV 2

Пријем родитеља – петак, 3. час (9:55 – 10:40 / 15:55 – 16:40)

Фонд часова – 20

Датум рођења

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 07.05.1991

Радни стаж  – 28 година

Радно време по решењу – 100%


Снежана Живковић, учитељица

Снежана Живковић, учитељица

Одељењски старешина – IV 3

Пријем родитеља – петак, 2. час (8:50 – 9:35 / 14:50 – 15:35)

Фонд часова – 20

Датум рођења – 10.10.1974.

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 22.09.2003.

Радни стаж  – 18 година

Радно време по решењу – 100%


Градимир Раденковић, учитељ

Градимир Раденковић, учитељ

Одељењски старешина – IV 4

Пријем родитеља – уторак, 2. час (8:50 – 9:35 / 14:50 – 15:35)

Фонд часова – 20

Датум рођења – 08.04.1959.

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 23.09.1982.

Радни стаж  – 37 година

Радно време по решењу – 100%


Данијела Милијић, учитељица

Данијела Милијић, учитељица

Одељењски старешина – IV 5

Пријем родитеља – понедељак, 2. час (8:50 – 9:35 / 14:50 – 15:35)

Фонд часова – 20

Датум рођења – 18.11.1971.

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 02.12.1998.

Радни стаж  – 19 година

Радно време по решењу – 100%


Марија Митић, учитељица

Марија Митић, учитељица

Одељењски старешина – IV 6

Пријем родитеља – среда, 3. час (9:55 – 10:40 / 15:55 – 16:40)

Фонд часова – 20

Датум рођења –

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  – 12 година

Радно време по решењу – 100%