Гордана Ђорђевић, учитељица

Гордана Ђорђевић, учитељица

Одељењски старешина – I 1

Пријем родитеља – уторак, 1. час (8:00 – 8:45 / 14:00 – 14:45)

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник у основном образовању

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Више образовање

Радно време по решењу – 100%


Мирослава Цветановић, учитељица

Мирослава Цветановић, учитељица

Одељењски старешина – I 2

Пријем родитеља – уторак, 3. час (9:55 – 10:40 / 15:55 – 16:40)

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Дијана Станојевић, учитељица

Дијана Станојевић, учитељица

Одељењски старешина – I 3

Пријем родитеља – уторак, 2. час (8:50 – 9:35 / 14:50 – 15:35)

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Градимир Раденковић, учитељ

Градимир Раденковић, учитељ

Одељењски старешина – I 4

Пријем родитеља – уторак, 4. час (10:45 – 11:30 / 16:45 – 17:30)

Фонд часова – 20

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Данијела Милијић, учитељица

Данијела Милијић, учитељица

Одељењски старешина – I 5

Пријем родитеља – петак, 2. час (8:50 – 9:35 / 14:50 – 15:35)

Фонд часова – 20Д

ЗанимањеНаставник разредне наставе, високостручни

Стечена стручна спремаПросветна струка

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%