Марко Цекић, вероучитељ

Марко Цекић, вероучитељ

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – I 124, I 34, II 1234, III 124, IV 14, IV 24, IV 3, V 12, V23, V 4, VI 1, VI 23, VI 24, VII 1, VII 2, VII 3, VIII 14, VIII 34

Пријем родитеља – среда, 5. час ( 11:20-12:05 / 17:05-17:50)

Фонд часова – 18

Занимање – теолог

Стечена стручна спрема

Стручна спрема при заснивању радног односа – теолог

Радно време по решењу – 90%


Биљана Стаменковић, вероучитељица

Биљана Стаменковић, вероучитељица

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – I 5, II 5, III 5, IV 5, V 56, VI 5, VII 5, VIII 5, VIII 6

Пријем родитеља – уторак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 8

Занимање – теолог

Стечена стручна спрема

Стручна спрема при заснивању радног односа – теолог

Радно време по решењу – 40%