Марко Цекић, вероучитељ

Марко Цекић, вероучитељI

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – I 12, I 34, II 23, III 12, III 34, IV 1, IV 24, IV 3, V 14, V23, VI 2, VI 3, VI 14, VII 1, VII 24, VII 34, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – петак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 20

Датум рођења –

Занимање – теолог

Стечена стручна спрема

Стручна спрема при заснивању радног односа – теолог

Датум запослења у школи –

Радни стаж  – 5 година

Радно време по решењу – 100%


Биљана Стаменковић, вероучитељица

Биљана Стаменковић, вероучитељица

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – I 5, II 5, III 5, IV 56, V 56, VI 5, VII 56, VIII 5

Пријем родитеља – четвртак, 5. час ( 11:20-12:05 / 17:05-17:50)

Фонд часова – 8

Датум рођења –

Занимање – теолог

Стечена стручна спрема

Стручна спрема при заснивању радног односа – теолог

Датум запослења у школи –

Радни стаж  – 18 година

Радно време по решењу – 40%