Jeлена Јовановић, вероучитељица

Јелена Јовановић, вероучитељица

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – I 12, I 13, II 12, II 13, III 1234, IV 1234, V 12, V 3, V 4, VI 1, VI 2, VI 3, VI 14, VII 1, VII 23, VII 3, VII 4, VIII 14, VIII 23

Пријем родитеља – уторак, 6. час са млађим разредима и петак 5. час са старијим разредима

Фонд часова – 19

Занимање – теолог

Стечена стручна спрема

Стручна спрема при заснивању радног односа – теолог

Радно време по решењу – 95%


Биљана Стаменковић, вероучитељица

Биљана Стаменковић, вероучитељица

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – I 4, II 4, III 5, IV 5, V 5, VI 5, VII 56, VIII 5

Пријем родитеља – среда, 1. час са млађим разредима и четвртак 3. час са старијим разредима

Фонд часова – 8

Занимање – теолог

Стечена стручна спрема

Стручна спрема при заснивању радног односа – теолог

Радно време по решењу – 40%