Марина Радисављевић, наставница технике и технологије

Марина Радисављевић, наставница технике и технологије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 1, VI 2, VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – понедељак, 3. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Милан Протић, наставник технике и технологије

Милан Протић, наставник технике и тенологије

Одељењски старешина – VI 6

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4, V 5, VI 4, VI 5, VI 6, VII 5, VIII 5

Пријем родитеља у матичној школи – уторак, 5. час

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – понедељак, 2. час

Фонд часова – 20

Занимање – Машински инжењер

Стечена стручна спрема – Машински факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Љиљана Радовановић Младеновић, наставница технике и технологије

Љиљана Радовановић Младеновић, наставница технике и технологије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 3

Пријем родитеља – /

Фонд часова – 2

Занимање – Машински инжењер

Стечена стручна спрема – Машински факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 10%