Марина Радисављевић, наставница технике и технологије

Марина Радисављевић, наставница технике и технологије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VII 2, VIII 4

Пријем родитеља – среда, 2. час ( 8:35-9:20 / 14:20-15:05)

Фонд часова – 20

Датум рођења – 30.12.1962.

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи – 02.09.1998.

Радни стаж  – 31 година

Радно време по решењу – 100%


Милан Протић, наставник технике и технологије

Милан Протић, наставник технике и тенологије

Одељењски старешина – VIII 5

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4, V 5, V 6, VI 5, VII 5, VII 6, VIII 5

Пријем родитеља у матичној школи – уторак, 5. час ( 11:20-12:05 / 17:05-17:50)

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – понедељак, 4. час ( 10:30-11:15 / 16:15-17:00)

Фонд часова – 20

Датум рођења – 10.10.1969.

Занимање – Машински инжењер

Стечена стручна спрема – Машински факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи – 01.04.2001.

Радни стаж  – 18 година

Радно време по решењу – 100%


Љиљана Радовановић Младеновић, наставница техничког образовања

Љиљана Радовановић Младеновић, наставница техничког образовања

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VIII 1, VIII 3

Пријем родитеља – среда, 5. час ( 11:20-12:05 / 17:05-17:50)

Фонд часова – 4

Датум рођења –

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  – 17 година

Радно време по решењу – 20%