Марина Радисављевић, наставница технике и технологије

Марина Радисављевић, наставница технике и технологије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 1, V 2, VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VIII 1, VIII 2,VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – уторак, 4. час ( 10:30-11:15 / 16:15-17:00)

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Милан Протић, наставник технике и технологије

Милан Протић, наставник технике и тенологије

Одељењски старешина – V 6

Предаје одељењима – V 5, V 6, VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VI 5, VII 5, VIII 5, VIII 6

Пријем родитеља у матичној школи – уторак, 5. час ( 11:20-12:05 / 17:05-17:50)

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – понедељак, 2. час ( 8:35-9:20 / 14:20-15:05)

Фонд часова – 20

Занимање – Машински инжењер

Стечена стручна спрема – Машински факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Љиљана Радовановић Младеновић, наставница технике и технологије

Љиљана Радовановић Младеновић, наставница технике и технологије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 3, V 4

Пријем родитеља – среда, 5. час ( 11:20-12:05 / 17:05-17:50)

Фонд часова – 4

Занимање – Машински инжењер

Стечена стручна спрема – Машински факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 20%