Снежана Савић, наставница српског језика

Снежана Савић, наставница српског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 2, V 4, VI 1, VI 2

Пријем родитеља – уторак, 4. час ( 10:30-11:15 / 16:15-17:00 )

Фонд часова – 18

Датум рођења

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филолошки факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 02.09.1996.

Радни стаж  – 27 година

Радно време по решењу – 100%


Надежда Поповић, наставница српског језика

Надежда Поповић, наставница српског језика

Одељењски старешина – VIII 2

Предаје одељењима – VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – среда, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 16

Датум рођења – 14.03.1974.

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 18.09.2000.

Радни стаж  – 18 година

Радно време по решењу – 100%


Моника Мировић, наставница српског језика

Моника Мировић, наставница српског језика

Одељењски старешина – VII 1

Предаје одељењима – VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VII 6

Пријем родитеља – уторак, 1. час ( 7:45-8:30 / 13:30-14:15 )

Фонд часова – 20

Датум рођења – 24.03.1979.

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 01.05.2009.

Радни стаж  – 13 година

Радно време по решењу – 100%


Ивана Илић, наставница српског језика

Ивана Илић, наставница српског језика

Одељењски старешина – V 3

Предаје одељењима – V 1, V 3, VI 3, VI 4

Пријем родитеља – понедељак, 4. час (10:30 – 11:15 / 16:15 – 17:00)

Фонд часова – 18

Датум рођења –

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 01.09.2008.

Радни стаж  – 13 година

Радно време по решењу – 100%


Миљана Глигоријевић, наставница српског језика

Миљана Глигоријевић, наставница српског језика

Одељењски старешина – VI 5

Предаје одељењима – V 5, V 6, VI 5, VIII 5

Пријем родитеља – уторак, 2. час ( 8:35-9:20 / 14:20-15:05 )

Фонд часова – 18

Датум рођења –

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 31.03.1998.

Радни стаж  – 11 година

Радно време по решењу – 100%


Весна Младеновић, наставница српског језика

Весна Младеновић, наставница српског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VII 5

Пријем родитеља – четвртак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 4

Датум рођења – 

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  –

Радно време по решењу – 22%