Снежана Савић, наставница српског језика и књижевности

Снежана Савић, наставница српског језика и књижевности

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 1, V 3, VI 1, VI 3

Пријем родитеља – среда, 3. час

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филолошки факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Надежда Поповић, наставница српског језика и књижевности

Надежда Поповић, наставница српског језика и књижевности

Одељењски старешина – VII 2

Предаје одељењима – VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VIII 1

Пријем родитеља – среда, 4. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Моника Мировић, наставница српског језика и књижевности

Моника Мировић, наставница српског језика и књижевности

Одељењски старешина – VI 4

Предаје одељењима – V 3, V 4, VI 2, VI 4

Пријем родитеља – уторак, 2. час

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Ивана Илић, наставница српског језика и књижевности

Ивана Илић, наставница српског језика и књижевности

Одељењски старешина – VIII 3

Предаје одељењима – VIII 2, VIII 3, VIII 4, VIII 5

Пријем родитеља у матичној школи – четвртак, 2. час

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – понедељак, 4. час

Фонд часова – 16

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Миљана Глигоријевић, наставница српског језика и књижевности

Миљана Глигоријевић, наставница српског језика и књижевности

Одељењски старешина – V 5

Предаје одељењима – V 5, VI 5, VII 5, VII 6

Пријем родитеља – понедељак, 5. час

Фонд часова – 17

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 94%