Снежана Савић, наставница српског језика

Снежана Савић, наставница српског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VII 1, VII 2, VII 4, VIII 2, VIII 4

Пријем родитеља – уторак, 4. час ( 10:30-11:15 / 16:15-17:00 )

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филолошки факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Надежда Поповић, наставница српског језика

Надежда Поповић, наставница српског језика

Одељењски старешина – V 2

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4

Пријем родитеља – понедељак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Моника Мировић, наставница српског језика

Моника Мировић, наставница српског језика

Одељењски старешина – VIII 1

Предаје одељењима – VIII 1, VIII 2, VIII 5, VIII 6

Пријем родитеља – понедељак, 2. час ( 8:35-9:20 / 14:20-15:05 )

Фонд часова – 16

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Ивана Илић, наставница српског језика

Ивана Илић, наставница српског језика

Одељењски старешина – VI 3

Предаје одељењима – VI 1, VI 2, VI 3, VI 4

Пријем родитеља – среда, 2. час (8:35 – 9:20 / 14:20 – 15:05)

Фонд часова – 16

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Миљана Глигоријевић, наставница српског језика

Миљана Глигоријевић, наставница српског језика

Одељењски старешина – VII 5

Предаје одељењима – V 5, V 6, VI 5, VII 5

Пријем родитеља – понедељак, 6. час ( 12:10 – 12:55 / 17:55-18:40 )

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Весна Младеновић, наставница српског језика

Весна Младеновић, наставница српског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VII 3

Пријем родитеља – четвртак, 1. час ( 7:45-8:30 / 13:30-14:15)

Фонд часова – 4

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  – Радно време по решењу – 22%