Биљана Јовановић, наставница немачког језика

Биљана Јовановић, наставница немачког језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VII 1, VII 2, VIII 1, VIII 2, VIII 3

Пријем родитеља – уторак, 4. час ( 10:30-11:15 / 16:15-17:00 )

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филолошки факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Споменка Младеновић, наставница немачког језика

Споменка Младеновић, наставница немачког језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 5, V 6, VI 5, VII 3, VII 4, VII 5, VIII 4, VIII 5, VIII 6

Пријем родитеља у издвојеном одељењу –понедељак, 4. час ( 1 10:30-11:15 / 16:15-17:00)

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филолошски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Сузана Ранђеловић, наставница немачког језика

Сузана Ранђеловић, наставница немачког језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4

Пријем родитеља – уторак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25 – 16:10)

Фонд часова – 8

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филолошки факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 44%