Биљана Јовановић, наставница немачког језика

Биљана Јовановић, наставница немачког језика

Одељењски старешина – VIII 4

Предаје одељењима – VI 1, VI 2, VII 1, VII 2, VII 3, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – среда, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10 )

Фонд часова – 18

Датум рођења – 

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филолошки факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи – 01.09.2000.

Радни стаж  – 20 година

Радно време по решењу – 100%


Споменка Младеновић, наставница немачког језика

Споменка Младеновић, наставница немачког језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 5, V 6, VI 3, VI 4, VI 5, VII 4, VII 5, VII 6, VIII 5

Пријем родитеља у матичној школи – среда, 4. час ( 10:30-11:15 / 16:15-17:00)

Пријем родитеља у издвојеном одељењу –понедељак, 4. час ( 1 10:30-11:15 / 16:15-17:00)

Фонд часова – 18

Датум рођења – 23.07.1967. 

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филолошски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи – 02.09.2005.

Радни стаж  – 20 година

Радно време по решењу – 100%


Сузана Ранђеловић, наставница немачког језика

Сузана Ранђеловић, наставница немачког језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4

Пријем родитеља – уторак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25 – 16:10)

Фонд часова – 8

Датум рођења – 

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филолошки факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  – 2 године

Радно време по решењу – 44%