Душица Манојловић, наставница музичке културе

Душица Манојловић, наставница музичке културе

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4, VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – уторак, 5. час ( 11:20-12:05 / 17:05-17:50)

Фонд часова – 20

Датум рођења – 16.11.1962.

Занимање – Наставник у основном образовању

Стечена стручна спрема – Више педагошке школе

Стручна спрема при заснивању радног односа – Више образовање

Датум запослења у школи – 13.09.2001.

Радни стаж  – 26 година

Радно време по решењу – 100%


Ирена Станојевић, наставница музичке културе

Ирена Станојевић, наставница музичке културе

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 5, V 6, VI 5, VII 5, VII 6, VIII 5

Пријем родитеља – среда, 4. час ( 10:30-11:15 / 16:15 – 17:00)

Фонд часова – 8

Датум рођења –

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Уметничка струка

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  

Радно време по решењу – 40%