Марина Стојановић, наставница математике

Марина Стојановић, наставница математике

Одељењски старешина – VIII 3

Предаје одељењима – VIII 2, VIII 3

Пријем родитеља – понедељак, 2. час ( 8:35-9:20 / 14:20-15:05 )

Фонд часова – 8

Датум рођења – 03.11.1962.

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 06.09.1988.

Радни стаж  – 30 година

Радно време по решењу – 55%


Марина Стојић, наставница математике

Mарина Стојић, наставница математике

Одељењски старешина – VI 2

Предаје одељењима – VI 1, VI 2, VI 3, VI 4 , VII 3

Пријем родитеља – среда, 2. час ( 8:35-9:20 / 14:20-15:05 )

Фонд часова – 20

Датум рођења – 19.11.1960.

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 20.03.1987.

Радни стаж  – 31 година

Радно време по решењу – 100%


Татјана Радисављевић, наставница математике

Татјана Радисављевић, наставница математике

Одељењски старешина – VIII 1

Предаје одељењима – VII 2, VII 4, VIII 1, VIII 4

Пријем родитеља – среда, 2. час ( 8:35-9:20 / 14:20-15:05 )

Фонд часова – 16

Датум рођења – 01.12.1961.

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 01.09.2006.

Радни стаж  – 31 година

Радно време по решењу – 100%


Mирјана Митић, наставница математике

Мирјана Митић, наставница математике

Одељењски старешина – V 2

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4

Пријем родитеља – понедељак, 4. час (10:30 – 11:15 / 16:15 – 17:00)

Фонд часова – 16

Датум рођења – 25.7.1985.

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 01.10.2009.

Радни стаж  – 9 година

Радно време по решењу – 88%


Јелена Антић, наставница математике

Јелена Антић, наставница математике

Одељењски старешина – V 6

Предаје одељењима – V 5, V 6, VII 5, VII 6, VIII 5

Пријем родитеља – уторак, 4. час ( 10:30-11:15 / 16:15 – 17:00)

Фонд часова – 20

Датум рођења –

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  – 5 година

Радно време по решењу – 100%


Зорана Симоновић, наставница математике

Зорана Симоновић, наставница математике

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VII 1

Пријем родитеља у матичној школи –уторак, 3. час (9:40 – 10:25 / 15:25-16:10)

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – уторак, 6. час ( 12:10-12:55 / 17:55-18:40 )

Фонд часова – 4

Датум рођења – 

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  – 7 година

Радно време по решењу – 45%