Марина Стојановић, наставница математике

Марина Стојановић, наставница математике

Одељењски старешина – V 1

Предаје одељењима – V 1, V 2

Пријем родитеља – понедељак, 4. час ( 10:30-11:15 / 16:15-17:00 )

Фонд часова – 8

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 55%


Марина Стојић, наставница математике

Mарина Стојић, наставница математике

Одељењски старешина – VII 2

Предаје одељењима – VII 1, VII 2, VII 3, VII 4

Пријем родитеља – уторак, 2. час ( 8:35-9:20 / 14:20-15:05 )

Фонд часова – 16

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Татјана Радисављевић, наставница математике

Татјана Радисављевић, наставница математике

Одељењски старешина – V 3

Предаје одељењима – V 3, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – уторак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10 )

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Mирјана Митић, наставница математике

Мирјана Митић, наставница математике

Одељењски старешина – VI 2

Предаје одељењима – VI 1, VI 2, VI 3, VI 4

Пријем родитеља – понедељак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10 )

Фонд часова – 16

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 85%


Илина Стаменковић, наставница математике

Илина Стаменковић, наставница математике

Одељењски старешина – VI 5

Предаје одељењима – V 5, V 6, VI 5, VIII 5, VIII 6

Пријем родитеља – понедељак, 5. час ( 11:20-12:05 / 17:05 – 17:50)

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Зорана Симоновић, наставница математике

Зорана Симоновић, наставница математике

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 4, VII 5

Пријем родитеља у матичној школи – понедељак, 4. час (10:30 – 11:15 / 16:15-17:00)

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – четвртак, 4. час ( 10:30 – 11:15 / 16:15-17:00)

Фонд часова – 8

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 47%