Ивана Ћирић, наставница ликовне културе

Ивана Ћирић, наставница ликовне културе

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4, VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – четвртак, 4. час ( 10:30-11:15 / 16:15 – 17:00)

Фонд часова – 20

Занимање – Сликар

Стечена стручна спрема – Факултет академије ликовних уметности

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Милан Николић, наставник ликовне културе

Милан Николић, наставник ликовне културе

Одељењски старешина – VIII 6

Предаје одељењима – V 5, V 6, VI 5, VII 5, VIII 5, VIII 6

Пријем родитеља – среда, 4. час ( 10:30-11:15 / 16:15-17:00)

Фонд часова – 8

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Факултет академије ликовних уметности

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 40%