Марина Миљковић, наставница историје

Марина Миљковић, наставница историје

Одељењски старешина – VI 4

Предаје одељењима – VI 3, VI 4, VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – среда, 4. час ( 10:30-11:15 / 16:15-17:00 )

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник у основном образовању

Стечена стручна спрема – Виша педагошка школа

Стручна спрема при заснивању радног односа – Више образовање

Радно време по решењу – 100%


Маја Јовић, наставница историје

Маја Јовић,
наставница историје

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, VI 1, VI 2

Пријем родитеља –среда, 4. час ( 10:30-11:15 / 16:15-17:00 )

Фонд часова – 7

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 35%


Владимир Филиповић, наставник историје

Владимир Филиповић, наставник историје

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 5, VII 5, VIII 5, VIII 6

Пријем родитеља – петак, 2. час ( 8:35-9:20 / 14:20-15:05)

Фонд часова – 8

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофки факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 40%


Бојан Симоновић, наставник историје

Бојан Симоновић, наставник историје

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 4, V 5, V 6

Пријем родитеља – четвртак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 8

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофки факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 15%