Марина Миљковић, наставница историје

Марина Миљковић, наставница историје

Одељењски старешина – VI 4

Предаје одељењима – V 1, V 4, VI 1, VI 4, VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VIII 1, VIII 2, VIII 4

Пријем родитеља – петак, 2. час ( 8:35-9:20 / 14:20-15:05 )

Фонд часова – 20

Датум рођења – 31.10.1961. 

Занимање – Наставник у основном образовању

Стечена стручна спрема – Виша педагошка школа

Стручна спрема при заснивању радног односа – Више образовање

Датум запослења у школи – 05.09.1988.

Радни стаж  – 30 година

Радно време по решењу – 100%


Весна Јеремић, наставница историје

Весна Јеремић, наставница историје

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 2, V 3, VI 2, VI 3, VIII 3

Пријем родитеља – петак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 8

Датум рођења –

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  

Радно време по решењу – 40%


Бојан Симоновић, наставник историје

Бојан Симоновић, наставник историје

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 5, V 6, VI 5, VII 5, VII 6, VIII 5

Пријем родитеља – уторак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 10

Датум рођења – 

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофки факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  –

Радно време по решењу – 50%