Aлександар Милошевић, наставник информатике и рачунарства

Александар Милошевић, наставник информатике и рачунарства

Одељењски старешина – V 3

Предаје одељењима – V 1, V 3, V 4, V 5, VI 5, VII 1/1, VII 1/2, VII 2/1, VII 2/2, VII 3/1, VII 3/2, VII 4, VII 5, VII 6, VIII 1/1, VIII 1/2, VIII 3/1, VIII 3/2, VIII 5/1, VIII 5/2

Пријем родитеља у матичној школи – понедељак, 5. час

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – среда, 1. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Мирјана Митић, наставница информатике и рачунарства

Мирјана Митић, наставница информатике и рачунарства

Одељењски старешина – VIII 2

Предаје одељењима – VIII 2/1, VIII 2/2, VIII 4

Пријем родитеља – четвртак, 3. час

Фонд часова – 3

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 15%


Mарија Стојилковић, наставница информатике и рачунарства

Mарија Стојилковић, наставница информатике и рачунарства

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 1, VI 1, VI 2, VI 3, VI 4

Пријем родитеља – пeтак, 3. час

Фонд часова – 5

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 25%