Aлександар Милошевић, наставник информатике и рачунарства

Александар Милошевић, наставник информатике и рачунарства

Одељењски старешина – VII 3

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4, V 5, V 6, VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VI 5/1, VI 5/2, VII 1, VII 2, VII 13, VII 23, VII 5, VIII 3, VIII 5, VIII 6

Пријем родитеља – понедељак, 6. час ( 12:10-12:55 / 17:55-18:40)

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Мирјана Митић, наставница информатике и рачунарства

Мирјана Митић, наставница информатике и рачунарства

Одељењски старешина – VI 2

Предаје одељењима – VII 4, VIII 2, VIII 14

Пријем родитеља – понедељак, 3. час ( 9:40 – 10:25 / 15:25 – 16:10)

Фонд часова – 3

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 15%