Aлександар Милошевић, наставник информатике и рачунарства

Александар Милошевић, наставник информатике и рачунарства

Одељењски старешина – VI 3

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 14, V 4, V 5, V 6, VI 1, VI 12, VI 3, VI 34, VI 5, VII 14, VII 34, VII 5, VII 6, VIII 1, VIII 3, VIII 14, VIII 5

Пријем родитеља – понедељак, 2. час ( 8:35-9:20 / 14:20-15:05)

Фонд часова – 20

Датум рођења – 

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  – 6 година

Радно време по решењу – 100%


Мирјана Митић, наставница информатике и рачунарства

Мирјана Митић, наставница информатике и рачунарства

Одељењски старешина – V 2

Предаје одељењима – VII 2, VIII 2

Пријем родитеља – понедељак, 4. час (10:30 – 11:15 / 16:15 – 17:00)

Фонд часова – 2

Датум рођења – 25.07.1985.

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи – 1.10.2009.

Радни стаж  – 9 година

Радно време по решењу – 12%


Зорана Симоновић, наставница информатике и рачунарства

Зорана Симоновић, наставница информатике и рачунарства

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 2, VI 4

Пријем родитеља – уторак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10 )

Фонд часова – 2

Датум рођења – 

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  – 7 година

Радно време по решењу – 8%