Слађана Јовић, наставница хемије

Слађана Јовић, наставница хемије

Одељењски старешина – VIII 3

Предаје одељењима – VII 2, VII 3, VII 4, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – среда, 6. час ( 12:10-12:55 / 17:55-18:40)

Фонд часова – 14

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 70%


Маријана Денчић, наставница хемије

Маријана Денчић, наставница хемије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VII 1, VII 5, VIII 5, VIII 6

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – уторак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 8

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 40%