Слађана Јовић, наставница хемије

Слађана Јовић, наставница хемије

Одељењски старешина – VII 3

Предаје одељењима – VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VIII 1, VIII 2, VIII 4

Пријем родитеља – четвртак, 5. час ( 11:20-12:05 / 17:05-17:50)

Фонд часова – 14

Датум рођења – 07.12.1969.

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи – 01.09.2009.

Радни стаж  – 20 година

Радно време по решењу – 70%


Маријана Денчић, наставница хемије

Маријана Денчић, наставница хемије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VII 5, VII 6, VIII 3, VIII 5

Пријем родитеља у матичној школи – уторак, 2. час ( 8:35-9:20 / 14:20-15:05)

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – уторак, 5. час ( 11:20-12:05 / 17:05-17:50)

Фонд часова – 8

Датум рођења –

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  – 7 година

Радно време по решењу – 40%