Слађана Јовић, наставница хемије

Слађана Јовић, наставница хемије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VII 2, VII 3, VII 4, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – среда, 3. час

Фонд часова – 14

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 70%


Маријана Денчић, наставница хемије

Маријана Денчић, наставница хемије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VII 5, VII 6, VIII 5

Пријем родитеља – уторак, 3. час

Фонд часова – 6

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 30%

Радно време по решењу – 70%


Сандра Радоњић, наставница хемије

Сандра Радоњић, наставница хемије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VII 1

Пријем родитеља – среда, 1. час

Фонд часова – 2

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 10%