Aлександра Арсић, наставница грађанског васпитања

Aлександра Арсић, наставница грађанског васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 234, V 5, VI 5, VII 14, VII 56, VIII 5

Пријем родитеља у матичној школи – среда, 5. час

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – четвртак, 3. час

Фонд часова – 6

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 30%


Весна Ристић, наставница грађанског васпитања

Весна Ристић, наставница грађанског васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VIII 4

Пријем родитеља – уторак, 4. час

Фонд часова – 1

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 5%


Тамара Милосављевић, наставница грађанског васпитања

Тамара Милосављевић, наставница грађанског васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 1, VI 1234, VII 23, VIII 123,

Пријем родитеља – уторак, 5. час

Фонд часова – 4

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 20%