Aлександра Арсић, наставница грађанског васпитања

Aлександра Арсић, наставница грађанског васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 14, V 23, VI 14, VII 1234, V 56 са VI 5, VII 6 ca VIII 5

Пријем родитеља – петак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 6

Датум рођења –

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  – 21 година

Радно време по решењу – 30%