Aлександра Арсић, наставница грађанског васпитања

Aлександра Арсић, наставница грађанског васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 12, V 34, VI 14, VI 23

Пријем родитеља – уторак, 4. час ( 10:30-11:15 / 16:15-17:00)

Фонд часова – 4

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 20%


Весна Ристић, наставница грађанског васпитања

Весна Ристић, наставница грађанског васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VII 4, VIII 2

Пријем родитеља – понедељак, 4. час ( 10:30-11:15 / 16:15-17:00)

Фонд часова – 2

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 20%


Бојан Симновић, наставник грађанског васпитања

Бојан Симоновић, наставник грађанског васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 56, VI 5, VII 1 – VIII 4

Пријем родитеља – четвртак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 3

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 20%