Maрина Манић, наставница географије

Марина Манић, наставница географије

Одељењски старешина – V 4

Предаје одељењима – V 1, V 4, VI 1, VI 2, VI 3, VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VIII 1, VIII 2

Пријем родитеља – среда, 6. час (12:10-12:55 / 17:55-18:40)

Фонд часова – 20

Датум рођења – 

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  – 15 година

Радно време по решењу – 100%


Ивана Миловановић, наставница географије

Ивана Миловановић, наставница географије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – уторак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 5

Датум рођења – 15.01.1976.

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи – 24.11.2000.

Радни стаж  – 19 година

Радно време по решењу – 25%


Марија Милетић, наставница географије

Марија Милетић, наставница географије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 3, VI 3, V 5, V 6, VI 5, VII 5, VII 6, VIII 5

Пријем родитеља – петак, 1. час ( 7:45-8:30 / 13:30-14:15)

Фонд часова – 13

Датум рођења – 

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  –

Радно време по решењу – 65%