Maрина Манић, наставница географије

Марина Манић, наставница географије

Одељењски старешина – VI 4

Предаје одељењима – VI 3, VI 4, VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – понедељак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Ивана Миловановић, наставница географије

Ивана Миловановић, наставница географије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 1, VI 1, VI 2

Пријем родитеља – уторак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 5

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 25%


Марија Милетић, наставница географије

Марија Милетић, наставница географије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 2, V 3, V 4, V 5, V 6, VI 5, VII 5, VIII 5, VIII 6

Пријем родитеља у матичној школи – петак, 6. час ( 12:10-12:55 / 17:55-18:40)

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – уторак, 4. час ( 10:30-11:15 / 16:15-17:00)

Фонд часова – 13

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 65%