Снежана Здравковић, наставница физике

Снежана Здравковић, наставница физике

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 1, VI 3, VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – понедељак, 5. час ( 11:20-12:05 / 17:05-17:50)

Фонд часова – 20

Датум рођења – 30.12.1962.

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи – 01.09.1993.

Радни стаж  – 29 година

Радно време по решењу – 100%


Александар Митровић, наставник физике

Александар Митровић, наставник физике

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 2, VI 4

Пријем родитеља – петак, 4. час ( 10:30-11:15 / 16:15 – 17:00)

Фонд часова – 4

Датум рођења –

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  – 12 година

Радно време по решењу – 20%


Димитрије Тасић, наставник физике

Димитрије Тасић, наставник физике

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 5, VII 5, VII 6, VIII 5

Пријем родитеља – среда, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 8

Датум рођења – 16.05.1980. 

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи – 22.03.2012.

Радни стаж  – 9 година

Радно време по решењу – 40%