Снежана Здравковић, наставница физике

Снежана Здравковић, наставница физике

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VII 1, VII 4, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – четвртак, 6. час ( 12:10-12:55 / 17:55-18:40)

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Александар Митровић, наставник физике

Александар Митровић, наставник физике

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 5, VIII 5, VIII 6

Пријем родитеља – четвртак, 5. час ( 11:20-12:05 / 17:05 – 17:50)

Фонд часова – 6

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 30%


Димитрије Тасић, наставник физике

Димитрије Тасић, наставник физике

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VII 2, VII 3, VII 5

Пријем родитеља у матичној школи – среда, 4. час ( 10:30-11:15 / 16:15-17:00)

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – петак, 1. час ( 7:45-8:30 / 13:30-14:15)

Фонд часова – 6

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Природно-математички факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 30%