Петар Цветковић, наставник физичког васпитања

Петар Цветковић, наставник физичког васпитања

Одељењски старешина – V 4

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4, VIII 1, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – понедељак, 2. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Jeлена Ђорђевић, наставница физичког васпитања

Јелена Ђорђевић, наставница физичког васпитања

Одељењски старешина – VI 1

Предаје одељењима – VI 1, VI 2, VI 3, VI 4

Пријем родитеља – понедељак, 2. час ( 8:35-9:20 / 14:20 – 15:05)

Фонд часова – 10

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 50%


Игор Ђорђевић, наставник физичког васпитања

Игор Ђорђевић, наставник физичког васпитања

Одељењски старешина – VIII 2

Предаје одељењима – VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VIII 2, VIII 4

Пријем родитеља – уторак, 5. час ( 11:20-12:05 / 17:05 – 17:50)

Фонд часова – 16

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 80%


Ненад Ђорић, наставник физичког васпитања

Ненад Ђорић, наставник физичког васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 5, V 6, VI 2, VI 4, VI 5, VII 5, VIII 5, VIII 6

Пријем родитеља – уторак, 4. час ( 10:30-11:15 / 16:15 – 17:00)

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%