Петар Цветковић, наставник физичког и здравственог васпитања

Петар Цветковић, наставник физичког и здравственог васпитања

Одељењски старешина – VII 4

Предаје одељењима – V 1, V 2, VII 1, VII 2, VII 3, VII 4

Пријем родитеља – уторак, 5. час

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Jeлена Ђорђевић, наставница физичког и здравственог васпитања

Јелена Ђорђевић, наставница физичког и здравственог васпитања

Одељењски старешина – VIII 1

Предаје физичко и здравствено васпитање одељењима – VIII 1, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – понедељак, 3. час

Фонд часова – 9

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 50%


Игор Ђорђевић, наставник физичког и здравственог васпитања

Игор Ђорђевић, наставник физичког и здравственог васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје физичко и здравствено васпитање одељењима – V 5, VI 5, VII 5, VII 6, VIII 5

Пријем родитеља – среда, 5. час

Фонд часова – 15

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 65%


Ненад Ђорић, наставник физичког и здравственог васпитања

Ненад Ђорић, наставник физичког и здравственог васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 3, V 4, VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VIII 2

Пријем родитеља – уторак, 4. час

Фонд часова – 21

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%