Петар Цветковић, наставник физичког и здравственог васпитања

Петар Цветковић, наставник физичког и здравственог васпитања

Одељењски старешина – VI 4

Предаје физичко и здравствено васпитање одељењима – VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VII 2, VIII 3, VIII 4

Предаје обавезну физичку активност одељењима – VI 1, VI 2, VI 4

Пријем родитеља – петак, 4. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Jeлена Ђорђевић, наставница физичког и здравственог васпитања

Јелена Ђорђевић, наставница физичког и здравственог васпитања

Одељењски старешина – VII 1

Предаје физичко и здравствено васпитање одељењима – VII 1, VII 3, VII 4

Предаје обавезну физичку активност одељењу – VI 3

Пријем родитеља – понедељак, 5. час

Фонд часова – 10

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 50%


Игор Ђорђевић, наставник физичког и здравственог васпитања

Игор Ђорђевић, наставник физичког и здравственог васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје физичко и здравствено васпитање одељењима – V 5, VI 5, VI 6, VII 5, VIII 5

Предаје обавезну физичку активност одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4, V 5, VI 5, VI 6

Пријем родитеља – среда, 7. час

Фонд часова – 16,5

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 80%


Ненад Ђорић, наставник физичког и здравственог васпитања

Ненад Ђорић, наставник физичког и здравственог васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје физичко и здравствено васпитање одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4, VIII 1, VIII 2

Предаје обавезну физичку активност одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4, V 5, VI 5, VI 6

Пријем родитеља – петак, 3. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%