Петар Цветковић, наставник физичког васпитања

Петар Цветковић, наставник физичког васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 2, V 4, VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VIII 1, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – петак, 2. час ( 8:35-9:20 / 14:20-15:05)

Фонд часова – 20

Датум рођења – 28.03.1960.

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи – 30.01.1997.

Радни стаж  – 22 године

Радно време по решењу – 100%


Jeлена Ђорђевић, наставница физичког васпитања

Јелена Ђорђевић, наставница физичког васпитања

Одељењски старешина – V 1

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4

Пријем родитеља – четвртак, 4. час ( 10:30-11:15 / 16:15 – 17:00)

Фонд часова – 10

Датум рођења –

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  – 13 година

Радно време по решењу – 50%


Игор Ђорђевић, наставник физичког васпитања

Игор Ђорђевић, наставник физичког васпитања

Одељењски старешина – VII 2

Предаје одељењима – VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VIII 2, VIII 4

Пријем родитеља – среда, 4. час ( 10:30-11:15 / 16:15 – 17:00)

Фонд часова – 16

Датум рођења – 28.11.1977.

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи – 01.09.2009.

Радни стаж  – 10 година

Радно време по решењу – 80%


Ненад Ђорић, наставник физичког васпитања

Ненад Ђорић, наставник физичког васпитања

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 5, V 6, VI 2, VI 4, VI 5, VII 5, VII 6, VIII 5

Пријем родитеља у матичној школи – уторак, 5. час ( 11:20-12:05 / 17:05 – 17:50)

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – среда, 4. час ( 10:30-11:15 / 16:15 – 17:00)

Фонд часова – 20

Датум рођења – 27.02.1957.

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи – 02.12.1996.

Радни стаж  – 32 године

Радно време по решењу – 100%