Јелена Митић, наставница енглеског језика

Јелена Митић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – VI 1

Предаје одељењима – VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VII 4, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – понедељак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 18

Датум рођења – 11.10.1963.

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 19.11.1990.

Радни стаж  – 26 година

Радно време по решењу – 100%


Нинослава Николић, наставница енглеског језика

Нинослава Николић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – VII 5

Предаје одељењима – V 5, V 6, VII 1, VII 2, VII 3, VII 5, VII 6

Пријем родитеља у матичној школи – уторак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – среда, 2. час ( 8:35-9:20 / 14:20-15:05)

Фонд часова – 14

Датум рођења – 12.10.1980.

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 22.09.2008.

Радни стаж  – 12 година

Радно време по решењу – 100%


Светлана Додић, наставница енглеског језика

Светлана Додић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – III 1, IV 1, IV 2, IV 3, IV 4, V 1, V 2, V 3, V 4

Пријем родитеља – среда, 3. час (9:40 – 10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 18

Датум рођења – 24.11.1956.

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 01.09.1999.

Радни стаж  – 36 година

Радно време по решењу – 100%


Габријела Поповић, наставница енглеског језика

Габријела Поповић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – I 5, II 5, III 4, III 5, IV 5, IV 6

Пријем родитеља – уторак, 4. час (10:30 – 11:15 / 16:15 – 17:00)

Фонд часова – 12

Датум рођења –

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи – 01.10.2009.

Радни стаж  – 14 година

Радно време по решењу – 60%


Весна Ристић, наставница енглеског језика

Весна Ристић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – V 6

Предаје одељењима – I 1, I 2, I 3, I 4, II 1, II 2, II 3, II 4

Пријем родитеља – уторак, 5. час ( 11:35-12:20 / 17:35-18:20)

Фонд часова – 16

Датум рођења –

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  – 9 година

Радно време по решењу – 77,8%


Валентина Банковић, наставница енглеског језика

Валентина Банковић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – III 2, III 3

Пријем родитеља – уторак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 4

Датум рођења – 

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  – 17 година

Радно време по решењу – 15%


Сузана Ранђеловић, наставница енглеског језика

Сузана Ранђеловић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 5, VIII 5

Пријем родитеља – уторак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 4

Датум рођења – 

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  – 2 године

Радно време по решењу – 20%