Јелена Митић, наставница енглеског језика

Јелена Митић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – VII 1

Предаје одељењима – VI 2, VI 3, VI 4, VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VIII 1, VIII 4

Пријем родитеља – уторак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Нинослава Николић, наставница енглеског језика

Нинослава Николић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – VIII 5

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4, VIII 2, VIII 3, VIII 5П

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – среда, 2. час ( 8:35-9:20 / 14:20-15:05)

Фонд часова – 14

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Габријела Поповић, наставница енглеског језика

Габријела Поповић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – V 5

Предаје одељењима – I 1, I 2, I 3, I 4, V 5, V 6, VI 5, VII 5, VIII 6

Пријем родитеља у матичној школи – уторак, 5. час ( 11:35-12:20 / 17:35-18:20)

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – среда, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Весна Ристић, наставница енглеског језика

Весна Ристић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – II 1, II 2, III 1, III 2, III 3, III 4, VI 1

Пријем родитеља – понедељак, 4. час ( 10:45-11:30 / 16:45-17:30)

Фонд часова – 14

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 67,78%


Тамара Милосављевић, наставница енглеског језика

Тамара Милосављевић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – II 3, II 4, III 5, IV 1, IV 4, IV 5

Пријем родитеља у матичној школи – петак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – среда, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 12

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 60%


Сузана Ранђеловић, наставница енглеског језика

Сузана Ранђеловић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – I 5, II 5, IV 2, IV 3

Пријем родитеља у матичној школи – уторак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 8

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 35%