Јелена Митић, наставница енглеског језика

Јелена Митић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – VIII 1

Предаје одељењима – V 2, V 3, V 4, VI 1, VI 2, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – уторак, 2. час

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Нинослава Николић, наставница енглеског језика

Нинослава Николић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – V 5

Предаје одељењима – V 1, V 5, VII 1, VII 2, VII 3, VII 4, VII 5

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – уторак, 4. час у матичној школи и четвртак 3. час у издвојеном одељењу

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 80%


Габријела Поповић, наставница енглеског језика

Габријела Поповић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – VI 5

Предаје одељењима – II 1, II 2, II 3, II 4, IV 1, VI 3, VI 4, VI 5, VI 6, VIII 5

Пријем родитеља – среда, 6. час у матичној школи са млађим разредима и понедељак 3. час у издвојеном одељењу са старијим разредима

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Весна Ристић, наставница енглеског језика

Весна Ристић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – I у матичној школи и четвртак 3. час у издвојеном одељењу III 1, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 3, IV 4

Пријем родитеља – среда, 6. час

Фонд часова – 14

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 67,78%


Тамара Милосављевић, наставница енглеског језика

Тамара Милосављевић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – I 3, I 4, II 5, III 5, IV 5

Пријем родитеља – уторак, 6. час у матичној школи и понедељак 7. час у издвојеном одељењу

Фонд часова – 10

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 54%


Сузана Ранђеловић, наставница енглеског језика

Сузана Ранђеловић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – I 1, I 2

Пријем родитеља – понедељак, 6. час

Фонд часова – 4

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 20%