Јелена Митић, наставница енглеског језика

Јелена Митић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – V 2

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4, VI 2, VI 3, VI 4, VII 1, VII 3

Пријем родитеља – четвртак, 3. час

Фонд часова – 18

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Нинослава Николић, наставница енглеског језика

Нинослава Николић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – VI 5

Предаје одељењима – VI 1, VI 5, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4, VIII 5

Пријем родитеља у матичној школи – уторак 3. час

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – понедељак, 4. час

Фонд часова – 16

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 80%


Габријела Поповић, наставница енглеског језика

Габријела Поповић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – VII 5

Предаје одељењима – I 1, I 2, I 3, III 1, III 2, III 3, III 4, V 5, VII 5, VII 6

Пријем родитеља у матичној школи понедељак, 1. час

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – уторак 3. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 100%


Весна Ристић, наставница енглеског језика

Весна Ристић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – II 3, IV 1, IV 2, IV 3, IV 4, VII 2, VII 4

Пријем родитеља – среда 6. час у смени I-IV разред и уторак, 4. час у смени V-VIII разред

Фонд часова – 14

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односаВисоко образовање

Радно време по решењу – 72,8%


Тамара Милосављевић, наставница енглеског језика

Тамара Милосављевић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – I 4, II 4, III 5, IV 5

Пријем родитеља у издвојеном одељењу петак, 5. час

Фонд часова – 8

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 40%


Сузана Ранђеловић, наставница енглеског језика

Сузана Ранђеловић, наставница енглеског језика

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – II 1, II 2

Пријем родитеља – четвртак, 3. час

Фонд часова – 4

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 20%