Зорица Ђурић, наставница биологије

Зорица Ђурић,
наставница биологије

Одељењски старешина – VIII 4

Предаје одељењима – VI 1, VI 2, VI 3, VI 4, VII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља – петак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 14

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 70%


Милена Пешић, наставница биологије

Милена Пешић, наставница биологије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 3, V 4, V 5, V 6, VI 5, VII 5, VIII 5, VIII 6

Пријем родитеља у матичној школи– уторак, 2. час ( 8:35-9:20 / 14:20-15:05)

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – петак, 7. час ( 13:00-13:45 / 18:45-19:30)

Фонд часова – 16

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 80%


Милица Пљевачић, наставница биологије

Милица Пљевачић, наставница биологије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 5, V 6, VI 5, VII 2, VII 5, VII 6, VIII 2

Пријем родитеља у матичној школи – среда, 4. час ( 10:30-11:15 / 16:15-17:00)

Фонд часова – 14

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 70%