Зорица Ђурић, наставница биологије

Зорица Ђурић, наставница биологије

Одељењски старешина – VII 4

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4, VI 2, VI 4, VII 4

Пријем родитеља – понедељак, 4. час ( 10:30 – 11:15 / 16:15 – 17:00)

Фонд часова – 14

Датум рођења – 

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  – 15 година

Радно време по решењу – 70%


Милена Пешић, наставница биологије

Милена Пешић, наставница биологије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – VI 1, VI 3, VII 1, VII 3, VIII 1, VIII 3, VIII 4, VIII 5

Пријем родитеља – понедељак, 3. час ( 9:40-10:25 / 15:25-16:10)

Фонд часова – 16

Датум рођења –

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  

Радно време по решењу – 80%


Милица Пљевачић, наставница биологије

Милица Пљевачић, наставница биологије

Одељењски старешина – V 5

Предаје одељењима – V 5, V 6, VI 5, VII 2, VII 5, VII 6, VIII 2

Пријем родитеља у матичној школи – петак, 2. час ( 8:35-9:20 / 14:20-15:05)

Пријем родитеља у издвојеном одељењу – среда, 3. час ( 9:55-10:40 / 15:55-16:40)

Фонд часова – 14

Датум рођења – 

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Датум запослења у школи –

Радни стаж  – 7 година

Радно време по решењу – 70%