Зорица Ђурић, наставница биологије

Зорица Ђурић,
наставница биологије

Одељењски старешина – VI 1

Предаје одељењима – VI 1, VI 2, VI 4, VII 1, VII 2, VII 3, VII 4

Пријем родитеља – пoнедељак, 4. час

Фонд часова – 14

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 70%


Jeлена Цветковић, наставница биологије

Јелена Цветковић, наставница биологије

Одељењски старешина – VI 3

Предаје одељењима – V 1, V 2, V 3, V 4, VI 3, VI 5, VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4

Пријем родитеља у матичној школи– уторак, 2. час

Пријем родитеља у издојеном одељењу – понедељак, 4. час

Фонд часова – 20

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 100%


Милица Пљевачић, наставница биологије

Милица Пљевачић, наставница биологије

Одељењски старешина – /

Предаје одељењима – V 5, VII 5, VII 6, VIII 5

Пријем родитеља – уторак, 6. час

Фонд часова – 8

Занимање – Наставник предметне наставе, високостручни

Стечена стручна спрема – Филозофски факултет

Стручна спрема при заснивању радног односа – Високо образовање

Радно време по решењу – 40%