Општи подаци о пројекту
Село- град
Међушколски пројекат
Октобар, децембар, април,мај школске 2019/2020.године
Пројекат ће обухватити сарадњу са Основном школом „Ђура Јакшић“ Јелашница, истурено одељење Просек
 Подстицање социјализације ученика и комуникација са вршњацима из других средина, прихватање различитости.  Размена искустава међу наставницима. Унапређење сарадње са школама из окружења. Повећање степена учешћа ученика у ваннаставним активностима. Подизање нивоа сарадње међу ученицима. Подизање нивоа сарадње са колегама.