Pen friends
Пројекат у настави енглеског језика
Трајање: октобар 2019-мај 2020.
Током наведеног периода ученици ће се дописивати на енглеском језику са својим вршњацима из иностранства и размењивати ликовне радове на задату тему.
Мотивисање ученика да пишу писма на страном језику, постављају питања, стварају слику о свом партнеру у далекој земљи са другачијим културним наслеђем и постају свесни сопствене културе и наслеђа.