Читалачки клуб
Читање и тумачење нових књижевних дела за младе
новембар-мај
-спроводи се кроз радионице; -свака радионица је посвећена једном књижевном делу, а по потреби и две; -уводни часови служе за упознавање ученика са планом рада; – завршни часови су евалуација рада током године
Упознавање са новим делима српске књижевности Читање нових дела Тумачење књижевних дела