Назив: Ћирилични краснопис
Врста/карактер: Ћирилични краснопис
Трајање: током школске године
Општи циљеви:
– ученици разумеју значај ћирилице;
– ученици упознају историјат ћириличног писма;
– ученици развијају љубав и поштовање према српској ћирилици;
– развијање свести о значају ћирилице за српски народ и његов национални идентит;
– развијање интеркултуралности (упознавање са ћириличним писмима других народа- руско, бугарско, украјинско, белоруско…);