Ћирилични краснопис
Трајање: током школске године
 
-ученици разумеју значај ћирилице; – ученици упознају историјат ћириличног писма; – ученици развијају љубав и поштовање према српској ћирилици; -развијање свести о значају ћирилице за српски народ и његов национални идентит;   -развијање интеркултуралности (упознавање са ћириличним писмима других народа- руско, бугарско, украјинско, белоруско…);