Међушколски образовно-васпитни пројекат „ЧИТАЛИЋИ 2020.”

  • Неговање и развијање вештинаЧитање и разумевање прочитаног и Писмено изражавање
  • Трајање: октобар – мај

Ученици имају током школске године следеће активности:

  • Вођење читалачког дневника
  • Тестирање разумевања прочитаног
  • Израда дигиталних материјала
  • Дебатни клубови
  • Пројектна настава Завичајне мапе